dataDATA

Om boetes en intresten te voorkomen is het belangrijk om tijdig uw aangiften en betalingen aan de overheid te verrichten.

Hierbij een overzicht van de belangrijkste data.


Personenbelasting

 • Aangifte op papier 30/06/20XX
 • Aangifte via Tax-on-Web als mandataris: 31/10/20XX

 

Vennootschapsbelasting

 • Balansen met afsluitdatum 31/12/20XX
  Uiterste datum indiening aangifte via biztax: 30/09/20XX

 • Balansen met afsluitdatum 31/03/20XX
  Uiterste datum indiening aangifte via biztax: 30/09/20XX

 • Balansen met afsluitdatum 31/06/20XX
  Uiterste datum indiening aangifte via biztax: 15/01/20XX

 • Balansen met afsluitdatum 31/09/20XX
  Uiterste datum indiening aangifte via biztax: 31/03/20XX

 

BTW

BTW Kwartaalaangiften:

Verschuldigde BTW dient betaald en ingediend te worden vóór de 20ste van de maand volgend op het kwartaal.

 • BTW-aangifte 1ste kwartaal:
  - te betalen en in te dienen vóór 20 april
  - voorschotten te betalen vóór 20 mei en 20 juni

 • BTW-aangifte 2de kwartaal:
  - te betalen en in te dienen vóór 20 juli
  - voorschotten te betalen vóór 20 augustus en 20 september

 • BTW-aangifte 3de kwartaal:
  - te betalen en in te dienen vóór 20 oktober
  - voorschotten te betalen vóór 20 november en 20 december

 • BTW-aangifte 4de kwartaal
  - te betalen en in te dienen vóór 20 januari
  - voorschotten te betalen vóór 20 februari en 20 maart


BTW Maandaangiften:

Verschuldigde BTW dient betaald en ingediend te worden vóór de 20ste van de maand volgend op de maand.

 

Bedrijfsvoorheffing

 • Driemaandelijkse aangifte
  Bedrijfsvoorheffing te betalen vóór de 15de van de maand volgend op het kwartaal.

 • Maandelijkse aangifte
  Bedrijfsvoorheffing te betalen vóór de 15de van de maand volgend op de maand.

 

VOORAFBETALING

 • Balansen met afsluitdatum 31/12 en éénmanszaken
  - 1ste voorafbetaling: vóór 10 april
  - 2de voorafbetaling: vóór 10 juli
  - 3de voorafbetaling: vóór 10 oktober
  - 4de voorafbetaling: vóór 20 december

 • Balansen met afsluitdatum 31/03
  - 1ste voorafbetaling: vóór 10 juli
  - 2de voorafbetaling: vóór 10 oktober
  - 3de voorafbetaling: vóór 10 januari
  - 4de voorafbetaling: vóór 20 maart

 • Balansen met afsluitdatum 31/06
  - 1ste voorafbetaling: vóór 10 oktober
  - 2de voorafbetaling: vóór 10 januari
  - 3de voorafbetaling: vóór 10 april
  - 4de voorafbetaling: vóór 20 juni

 • Balansen met afsluitdatum 30/09
  - 1ste voorafbetaling: vóór 10 januari
  - 2de voorafbetaling: vóór 10 april
  - 3de voorafbetaling: vóór 10 juli
  - 4de voorafbetaling: vóór 20 september