Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken.

RECENTE NIEUWSBERICHTEN

blogNIEUWSBERICHTEN

Afschaffing BTW kwartaalvoorschotten

Vanaf 01/04/2017 zijn BTW-kwartaalaangevers niet meer verplicht om tussentijds BTW-voorschotten te betalen. De verschuldigde BTW die betrekking heeft op het tweede kwartaal 2017 moet integraal betaald worden voor 20/07/2017. Het BTW-bedrag blijft ongewijzigd.

Indien de BTW-schuld niet tijdig wordt voldaan, wordt er een bijzondere rekening geopend, dit heeft een extra boete van 10% als gevolg. In dat geval kan de zaakvoerder mede verantwoordelijk worden gesteld voor het betalen van de BTW-schuld.

Tussentijdse stortingen zijn nog steeds mogelijk.

Er is wel een verplichting tot het betalen van een BTW-voorschot voor 24/12. Dit voorschot is gelijk aan de verschuldigde BTW over de periode van 01/10 tot en met 20/12 ofwel het bedrag van de verschuldigde BTW van het 3de kwartaal.

BTW tarief van 6%

Vanaf 1 januari 2016 is het verlaagde BTW tarief van 6% alleen nog van toepassing voor woningen van minstens 10 jaar oud.


Wanneer vallen renovatiewerken onder het BTW tarief van 6%:

 • De woning is ouder dan 10 jaar.
 • De woning dient uitsluitend voor privébewoning of slechts een bijkomstig gedeelte dient voor het uitoefenen van een beroep.
 • De werken (omvorming, renovatie, verbetering, herstelling of onderhoud) worden rechtstreeks aan de eigenaar, vruchtgebruiker of huurder gefactureerd.


Voor welke werken aan de binnenkant van de woning geldt het BTW tarief van 6%:

 • Sanitaire installaties.
 • Electrische installaties, alarminstallaties, huistelefooninstallaties.
 • Centrale verwarming en/of airconditioning.
 • Isolatiewerken.
 • Wand- en vloerbekleding.
 • Binnen schilderwerken en behangen.
 • Opbergkasten die onroerend van aard zijn.


Voor welke werken aan de buitenkant van de woning geldt het BTW tarief van 6%:

 • Buitenschilderwerken.
 • Reinigen of vernieuwing van gevels.
 • Plaatsen van luiken, rolluiken en rolgordijnen.
 • Plaatsen van een veranda.
 • Aanleggen van een terras grenzend aan de woning.
 • Plaatsen van een garage die deel uitmaakt van de woning.


Wanneer geldt voor renovatiewerken het BTW tarief van 21%:

 • Renovatiewerken aan een gebouw dat niet hoofdzakelijk gebruikt is voor bewoning.
 • Huishoudelijke onderhoudswerkzaamheden met als doel de netheid van een privéwoning.
 • Afbraakwerken die niet voorafgaan aan renovatiewerken, herstellingen of onderhoud van de woning.
 • Tuinaanleg, aanleg van zwembaden, afsluitingen tussen percelen en tuinpaden.


Algemene opmerkingen:

 • Het BTW tarief van 6% is enkel van toepassing op goederen die geleverd en geplaatst worden.
 • De aannemer moet de bouwheer steeds een attest laten invullen waarin deze laatste de definitieve bestemming van het gebouw en de eerste ingebruikneming zijn vermeld.

BTW vrijstellingsregeling kleine ondernemingen

Vanaf 1 januari is het omzetcijfer om in aanmerking te komen voor de toepassing van de vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen opgetrokken van 15.000 euro naar 25.000 euro.
Om in aanmerking te kunnen komen voor de BTW vrijstellingsregeling moet men deze onmiddellijk aanvragen bij de activatie van zijn BTW nummer of mag de omzet gedurende de laatste 4 kwartalen de 25.000 euro niet overschreden hebben.


Voordelen van BTW vrijstellingsregeling voor de kleine onderneming:

 • Geen BTW moeten aanrekenen aan haar klanten.
 • Geen BTW moeten doorstorten aan de Schatkist.
 • Geen periodieke BTW aangiften moeten indienen.


Welke onderneming komt in aanmerking:

 • Een kleine onderneming kan om het even welke juridische vorm hebben.


Welke handelingen zijn uitgesloten:

 • Het verrichten van werken in onroerende staat.
 • Leveren van goederen en diensten in de horecasector waarvoor men aan de klant een kasticket moet uitreiken.


Hoe wordt het jaarlijkse omzetcijfer bepaald:

 • Het omzetcijfer wordt bepaald per kalenderjaar (van 1 januari t.e.m. 31 december)
1 2

Stuur een bericht

Heeft u een vraag voor ons? Wenst u meer informatie over onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op en wij behandelen uw bericht zo snel mogelijk!